Logo Logo

Bolagsinformation

Ändamålet med Destination Jönköping AB är att, med iakttagande av kommunala principer, öka den geografiska platsen Jönköpings kommuns attraktionskraft och generera tillväxt genom att få fler tillfälliga besökare till Jönköpings kommun inom områdena turism, event och möten/kongresser.
Destination Jönköping AB är ett helägt kommunalt bolag och har 20 anställda.

Turism

Inom området turism arbetar vi med utveckling och paketering av produkter och tjänster som skapar besök till vår kommun. Vi ansvarar för tre turistbyråer som finns på Visingsö, i Gränna och i Jönköping. Vi har även mobila turistbyråer som rör sig där våra besökare finns just här och nu.

Möten

Destination Jönköping har en Convention Bureau som aktivt arbetar för att fler stora möten kommer till i vår kommun. Med sin unika kompetens och specifika kunnande är Convention Bureau en professionell partner för alla som vill förlägga stora som små möten här.

Event

För att bli en attraktiv plats arbetar vi med att få hit fler större event inom kultur och idrott. Detta gör vi genom att initiera olika samarbeten, marknadsföring och försäljning. Vi kan även stödja olika event som bygger platsens varumärke nationellt och internationellt. Bolaget är även en aktiv part i koordinering och genomförandefasen av ett event.

Teater- och konsertverksamhet

I vårt uppdrag ingår uthyrning av lokalerna Jönköpings konserthus och Jönköpings Teater. Tillsammans med externa aktörer eller i egen regi planerar vi verksamheten på dessa två scener. Via våra turistbyråer eller online tillhandahåller vi biljetter till såväl andras som våra egna evenemang.

 

Här hittar du våra ägardirektiv